Menu

Zorg op Maat

Onze expertise is specifiek gericht op de doelgroep met een verstandelijke handicap in combinatie met autisme. Ons doel is om de bewoners van De Hofstee een menswaardig bestaan te bieden en een gevoel van voldoening te geven. Dit doen we door onze bewoners de juiste zorg te bieden op het juiste moment.

Werkwijze

Tijdens en na de intake wordt nauwkeurig in kaart gebracht wat de mogelijkheden en onmogelijkheden van de bewoner zijn. Welke communicatievormen hanteert hij/zij, hoe is het oudercontact, welke vaardigheden zijn reeds aanwezig, waar liggen de interesses, wat zijn de indicaties, wat zijn contra-indicaties, etc. Vervolgens wordt de zorg hierop afgestemd. De bewoner staat ten alle tijden centraal in dit proces. Deze analyse leidt tot een handelingsplan die we tijdens de begeleiding ten uitvoer brengen.

Begeleiding

Bij De Hofstee helpen we onze bewoners om hun eigen leven te kunnen overzien. We helpen om de wereld te begrijpen en om zelf begrepen te worden. Onze zorg is volledig vraaggestuurd waardoor er voor iedere bewoner aparte vormen van begeleiding mogelijk zijn.

Financiering

De financiering voor plaatsing op De Hofstee vindt plaats vanuit het PGB . De PGB houder heeft een geldige indicatie met verblijf. Het PGB kunt u zelf aanvragen of kosteloos laten verzorgen door De Hofstee. Voor meer informatie over indicaties kunt u terecht op www.ciz.nl.